Олимпиада може да означава:


  • Олимпиада - ( Антични - в древна Гърция и модерни - международни, на различни места ) ;
  • други дейности като :
  • Олимпиада  по шах;
  • Ученическа или студентска Олимпиада по различни дисциплини ;
  • Олимпиада  - период от четири години между Олимпийските игри в Древна Гърция , които се използват за измерване на времето ;
  • Олимпиада  - село в Гърция , Централна Македония ;
  • Олимпиада  - майката на Александър Велики ;
  • Олимпиада  - женско име ;
  • Олимпиада  - астероидот астероидния пояс .

Олимпийски игри

Съвременните олимпийски игри са водещо международно спортно събитие по летни и зимни спортове , в които хиляди спортисти участват в различни състезания . Олимпийските игри в света са предимно спортни състезания в които обикновенно участват повече от 200 страни - членки на Мецдународния Олимпийски Комитет. Олимпийските игри се провеждат на всеки четири години , като се редуват летни и зимни игри през две години. Съвременните Олимпийски игри са наследници на древните олимпийски игри , които се се провеждали в Олимпия , Гърция, от 8-ми век пр. Хр до четвърти век от новата ера . Барон Пиер дьо Кубертен е създателя на съвременното Олимпийксо двожение, като през 1894 година основава Международния олимпийски комитет ( МОК)  . МОК е ръководният орган на олимпийското движение , а Олимпийската харта определяне на неговата структура и пълномощия. Във всяка страна членка има Национален Олимпийски Комитет (НОК).